2010-10-21

Work in progress..

Höststorm utanför - då är det lätt att målningarna blir så här vildsinta!